Oldalmenü
Naptár
Diavetítő

 

Lezajlott a 2014- évi rendes közgyűlés május 24.-én a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban.

A közgyűlés dokumentumai: 

Beszámoló 2013 évi tevékenységről:

A Magyar Versmondók Egyesülete Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete

elnökségének beszámolója 2013. évi tevékenységről.

2013. évben végzett tevékenységünk :

Vers- és prózamondó versenyek

1. XV. Kormos István regionális és nemzetközi vers-és prózamondó verseny általános iskolások részére.

A korábbi évekhez hasonlóan a Radnóti Miklós Emlékbizottság és Irodalmi Társaság, valamint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ, később a Nemzeti Művelődési Intézet Megyei Irodája erkölcsi és anyagi segítségével bonyolítottuk le az általános iskolások számára kiírt versenyt. 2013. február elején hirdettük meg, megye minden általános iskolájába elektronikus úton eljuttattuk felhívásunkat, továbbá az ismert pedagógusok email- címeire. Az elődöntőkön 63 tanuló mérette meg magát. Az elődöntőket májusban bonyolítottuk le Csorna, Győr és Mosonmagyaróvár helyszínekkel. A legjobb  37 versmondó jutott tovább a megyei döntőbe, melyet 2013. november 9.- én Mosonszentmiklóson rendeztünk meg. A megjelent versmondók felkészült, sikeres, élményt nyújtó vers-és prózamondásának örülhetett a zsűri és a résztvevő közönség, közöttük a versenyzőket kísérő felkészítő pedagógusok és szülők.

A versenyen indulók mindegyike Emléklapot és egy-egy könyvet vehetett át. A három fődíjon kívül tizenegyen különdíjat kaptak, ezek könyv, illetve tárgyjutalmak voltak. A díjakat a Magyar Versmondók Egyesülete, a Nemzeti Művelődési Intézet, valamint a rendező falvak, Mecsér, Lébény, valamint Mosonszentmiklós önkormányzatai, illetve iskolái adták.

2.Ahagyományosan minden páratlan évben, kétévenként sorra kerülő RADNÓTI MIKLÓS regionális VERS-ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY ezúttal elmaradt. Az előző évben tapasztalt érdektelenség miatt nem hirdettük meg. Láthatóan a válság ide is begyűrűzött.

Egyéb események:

Határon túli kapcsolatok:Egyesületünk megalakulása óta szoros kapcsolatot tart a CSEMADOK dunaszerdahelyi és galántai Járások Területi Választmánya Titkárságával. Szakembereink évek óta zsűri tagokként részt vesznek a szlovákiai magyar versmondók „Tompa Mihály Országos Vers-és Prózamondó Verseny” járási és országos elődöntőin. 2013-ban Galántán és Deákiban zsűriztek.

Az Előadóművész Stúdiónk és Versmondó Stúdiónk szinte hagyományos fellépései a kistelepüléseken, a BBMMK. megszűnése és a támogatások elapadása miatt elmaradtak.

Győrött minden hét keddjén 17.00-19.00 óráig a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban működött, működik a Versmondó Stúdió. Sajnos az érdeklődés állandó csökkenését tapasztalni így aztán alig néhányan veszik igénybe ezt a szolgáltatásunkat.

Az elmúlt év végén elfogadott új polgári törvény tovább nehezíti a civil szervezetek sorsát. A közhasznúsági besorolás, mellyel Egyesületünk is rendelkezik felülvizsgálatra kerül. A törvényi feltételek oly mértékben szigorodtak, melyeknek már nem tudunk megfelelni, ezért úgy döntöttem, hogy nem kérjük a továbbiakban a Közhasznú besorolást.

A Nemzeti Együttműködési Alap pályázatán (működési költségek) 2013- ban ismét várakozó listára kerültünk 1300- as sorszámmal, 2014- ben már előretörtünk az 5. helyre. Statisztikailag idén is támogattak bennünket, a valóságban nem.

Az Miniszterelnöki Hivatal által meghirdetett Holokauszt éve pályázaton a 2014- évi Radnóti versenyre 700 ezer Ft- t nyertünk, mely már meg is érkezett a számlánkra. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közművelődési Főosztályától ígéret szerint 200 ezer Ft-t kapunk a verseny díjaira. Az NKA- hoz is nyújtottam be pályázatot a fenti versenyre, az eredmény még nem ismert.

A Kormos I. verseny rendezését és finanszírozását teljes egészében átvette a Nemzeti Művelődési Intézet Megyei Irodája, egyesületünk szoros együttműködésben társrendezője az eseménynek. (A 2014 évi verseny elődöntői már le is zajlottak.)

Végezetül szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik az elmúlt időszakban is tevékenykedtek szervezetünk érdekében. Név szerint említeném, Enzsöl Péterné Erikát, és Horváth Ildikót.

Ők illetve a Léb család velem együtt anyagilag is támogatták az egyesület fennmaradását.

Kérek mindenkit, hogy a 4000 Ft tagdíjat a 11737007-20751409 számlánkra szíveskedjenek befizetni. (Az idei tagdíjat befizetők: Lébné Horváth Zsuzsanna és Eszter,)

Köszönöm a figyelmet.

2014. május 24.

Popper Ferenc elnök  

=====================================

Pénzügyi beszámoló:

Magyar Versmondók Egyesülete                                                                                           

9022 Győr, Czuczor G.u. 17.                                                                                                    

                                                                                                                                                     

2013. év pénzügyi elszámolás (2013.01.01. - 2013. 12.31.)                                            

Bevételek 2013. év                                                                          

 • Dologi költségek                                                      131 000
 • Nemzeti Művelődési Intézet                                      90 000                    
 • Bartók Béla Nonprofit Kft.                                           10 000                                                      
 • Nemzeti Kulturális Alap (Kormos verseny)          150 000
 • Szja 1%-ának bevétele                                               16 026
 • Tagdíj és támogatás (H.I, P.F)                                  39 000
 • Visszatérítés MVE- től                                                  60 000                              
 • Összesen                                                                    365 000                                                      Kiadások  2013. év                                                                                       
 • Bankköltség                                                                  44 000                                                      
 • Kiküldetés                                                                     17 000
 • Személyi kifizetés (mb. díjak)                                  150 000
 • Járulékok                                                                       27 000
 • Összesen                                                                    369 000                      
 • Tárgyévi eredmény     
 • 2013. évi bevételek összesen                                365 000                                                     
 • 2013. évi kiadások összesen                               -369 000                                                      
 • 2013. évi veszteség                                                     -4 000                                                       
 •  Nyitó bank, pénztár  2013.01.01.                             62 000                                                      
 • 2013. évi bevételek                                                   365 000                                                     
 • 2013. évi kiadások                                                  -369 000                                                       
 • Záró bank                  2013.12.31.                             58 000                                                       
 •                                                                                                                                                     

Győr, 2014 . május 24.                                                                                               


JEGYZŐKÖNYV.

 

Tárgy: A Magyar Versmondók Egyesülete Győr- Moson- Sopron Megyei Szervezete közgyűlése.

 

Készült a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ,

9022. Győr, Czuczor G. u. 17.hivatalos helyiségében.

Időpontja: 2014. május 24. 10.00. óra.

Jelen vannak: mellékelt Jelenléti ív szerintiek.

A korábban kiadott Hírlevél- ben meghirdetett közgyűlés az adott időpontban, vagyis 9.00 órakor nem volt határozatképes, ezért az elnök azt 10.00 órára ismételten összehívta, a napirendi pontok változatlanul hagyása mellett.

Levezető elnök: Popper Ferenc 

Jegyzőkönyvvezető: Lébné Horváth Zsuzsanna

Napirendi pontok szerint az elnökség beszámolója, valamint a közhasznúsági jelentés előterjesztője Popper Ferenc elnök volt.

Közgyűlés határozatai:    

001/2014az elnökség beszámolóját a közgyűlés egyhangúan elfogadta.

002/2014a Közhasznúsági jelentést                      - „ –

Melléklet:      Jelenléti ív, Beszámoló és pénzügyi elszámolás

      Győr, 2014. május 24.

                                                      A jegyzőkönyv hiteléül:                               Lébné Horváth Zsuzsanna                                                              

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

2013. év

BESZÁMOLÓ.

 

A Magyar Versmondók Egyesülete Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete

elnökségének beszámolója 2012. évi tevékenységről.

2012. évben végzett tevékenységünk :

Vers- és prózamondó versenyek

1. XV. Kormos István regionális és nemzetközi vers-és prózamondó verseny általános iskolások részére.

A korábbi évekhez hasonlóan a Radnóti Miklós Emlékbizottság és Irodalmi Társaság, valamint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ erkölcsi és anyagi segítségével bonyolítottuk le az általános iskolások számára kiírt versenyt. 2012. február elején hirdettük meg, megye minden általános iskolájába elektronikus úton eljuttattuk felhívásunkat, továbbá az ismert pedagógusok email- címeire. A vártnál kevesebben jelentkeztek, az elődöntőkön 46 tanuló mérette meg magát. Az elődöntőket májusban bonyolítottuk le Csorna, Győr és Mosonmagyaróvár helyszínekkel. A legjobb  31 versmondó jutott tovább a megyei döntőbe, melyet 2012. november 10- én Mecséren rendeztünk meg. Itt már a határokon túl élő – csallóközi, mátyusföldi – magyar tannyelvű alapiskolák legjobb versmondói is részt vehettek. A legnagyobb csalódást az okozta, hogy erről a területről mindössze egy versenyző jelentkezett. A megjelent versmondók felkészült, sikeres, élményt nyújtó vers-és prózamondásának örülhetett a zsűri és a résztvevő közönség, közöttük a versenyzőket kísérő felkészítő pedagógusok és szülők.

A versenyen indulók mindegyike Emléklapot és egy-egy könyvet vehetett át. A három fődíjon kívül tizenegyen különdíjat kaptak, ezek könyv, illetve tárgyjutalmak voltak. A díjakat a Magyar Versmondók Egyesülete, a Bartók B. Megyei Művelődési Központ, valamint a rendező falvak, Mecsér, Lébény, valamint Mosonszentmiklós önkormányzatai, illetve iskolái adták.

 

2.Ahagyományosan minden páratlan évben, kétévenként sorra kerülő RADNÓTI MIKLÓS Nemzeti Amatőr FELNŐTT VERS-ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY ezúttal nagy csalódást okozott: összesen 15 fő jelentkezett a versenyek versenyére. Láthatóan a válság ide is begyűrűzött. A gyér érdeklődésre való tekintettel a verseny egy naposra zsugorodott. A november 17.-én általunk szervezett verseny végül is magas színvonalúnak bizonyult, bár ifjúsági kategóriában a kevés résztvevő miatt, csak két Diplomát adtunk át.

Egyéb események:

Határon túli kapcsolatok:Egyesületünk megalakulása óta szoros kapcsolatot tart a CSEMADOK dunaszerdahelyi és galántai Járások Területi Választmánya Titkárságával. Szakembereink évek óta zsűri tagokként részt vesznek a szlovákiai magyar versmondók „Tompa Mihály Országos Vers-és Prózamondó Verseny” járási és országos elődöntőin. 2012-ben Galántán és Deákiban zsűriztek.

Az Előadóművész Stúdiónk és Versmondó Stúdiónk tagjai a megye településein is gyakran léptek fel. Nyugdíjas klubokban, könyvtárakban, művelődési intézményekben szerepeltek műsoraikkal. 2012.-ben a Költészet Napjára, és az Anyák Napjára emlékeztünk, illetve az Idősek napján adtunk műsort. A fellépések helyszínei többnyire a megye legkisebb falvai voltak, ezúttal Táp és Potyond.

Győrött minden hét keddjén 17.00-19.00 óráig a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban működött, működik a Versmondó Stúdió. Sajnos az érdeklődés állandó csökkenését tapasztalni így aztán alig néhányan veszik igénybe ezt a szolgáltatásunkat.

Az elmúlt év végén elfogadott új civil törvény tovább nehezíti a civil szervezetek sorsát. Tudni kell, hogy közhasznú szervezet köteles kettős könyvelést vezetni, ami azt jelenti, hogy ezzel a tevékenységgel könyvelő céget kell alkalmazni. Ehhez a forrást majd a jövőben elnyerhető pályázat fogja biztosítani. Ha erre nem kapunk támogatást lehúzhatjuk a rolót, vagyis egyesületünk meg fog szűnni.

Pályázaton 2012- ben várakozó listára kerültünk 2300- s sorszámmal, amit sajnálom, de csak arcátlanságnak tudok minősíteni. Statisztikailag támogattak bennünket, a valóságban nem.

Az NKA- tól 300.000,- Ft-t kaptunk két országos verseny megrendezésére, nevezetesen az Illyés Gyula  és a Radnóti országos versenyekre. A Kormos István verseny döntő megrendezését nem támogatták.  No comment!

Végezetül szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját akik az elmúlt időszakban is tevékenykedtek szervezetünk érdekében. Név szerint említeném Bodó Veronikát, Enzsöl Péterné Erikát, Horváth Ildikót, Hőgye Attilát, Sövegjártó Erikát.

Az augusztusban elhunyt Hőgye Attila emlékét megőrizzük.

                                                                                 

2013. május 18.

                                                                                                                                    Popper Ferenc elnök                                                                

                                 ====================================================                                                                

2012 évi pénzügyi elszámolás:

Magyar Versmondók Egyesülete                                                                                           

9022 Győr, Czuczor G.u. 17.                                                                                                    

                                                                                                                                                  

2012. év elszámolás (2012.01.01. - 2012. 12.31.)                                                           

                                                                                                                                                                  

Bevételek 2012. év                                                                                                               

Bartók Béla Művelődési Kp.                            70 000                                                        

Önkormányzat Potyond                                    50 000                                                        

Magyar Versmondó Egy.                                 60 000                                                        

Szja 1%-ának bevétele                                      4 481                                                          

Nemzeti Kulturális Alap                                300 000                                                     

Nevezési díj                                                      62 000                                                          

Pénztári kifiz. eredő kerekítési különbözet 1 189                                                        

Járulék túlfizetés visszautalása (NAV)        97 405                                                        

Bankkamat                                                            148                                                        

Összesen                                                        645 223                                                          

                                                                                                                                                    

Kiadások 2012. év                                                                                                                 

Bankköltség                                                        50 518                                                        

Irodaszer, nyomtatvány                                      13 461                                                        

Koszorú                                                                  9 210                                                        

Könyvelés (Kontúr Varázs Kft)                         91 200                                                        

Postaköltség                                                       13 615                                                        

Nyomdaköltség (Kultural Bt)                            46 000                                                        

Pályázati díj                                                           3 000                                                        

Nevezési díj (NKA)                                               5 000                                                        

Előadóművészeti tevékenység                      17 500                      Bodó Veronika

Előadóművészeti tevékenység                      30 000                      Dr.Lutter Imre

Zsűriztetés, konferálás (Kultural Bt)             36 000                                                        

Zsűriztetés, konferálás (Barangoló Egy.)    36 000                                                        

Fénymásolás (okirat másolása)                       400                                                         

Nemzeti Kulturális Alap                                    5 000                                                        

Ildikó Konyhája Kft(étkezés:Illyés)              18 650                                                        

Komédiás Étterem Kft(-„- Radnóti)            31 500                                                        

Emberi Erőforrás (támogatás)                     3 000                                                        

Megbízási díjak (bruttó)                             247 500                                                          

Verseny díjak kifizetése(Radnóti)             60 000                                                         

Gépkocsi költségtérítés                             65 617                                                          

Megb.díj és verseny díj járulékai              53 081                                                         

Pénztári kif.-ből eredő kerekítési különb.    953                                                         

Összesen                                                 837 205                      

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    

Tárgyévi eredmény                                                                                                               

2012. évi bevételek összesen                       645 223                                                     

2012. évi kiadások összesen                       -837 205                                                      

2012. évi veszteség                                        -191 982                                                       

                                                                                                                                                    

Nyitó bank, pénztár  2012.01.01.                334 557                                                     

Áthúzódó tétel (túlfizetés visszaút.)             -79 000                                                      

2012. évi bevételek                                       645 223                                                     

2012. évi kiadások                                     -837 205                                                       

Záró bank 2012.12.31.                               63 575